Thông tin tuyên truyền

title Phổ biến pháp luật

Hội nghị “Phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật Tổ chức chính quyền địa phương”
Thứ sáu, 16/04/2021, 09:55 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện Kế hoạch số 1048/KH - UBND ngày 17/3/2021 của Ủy ban nhân dân Quận 7, sáng ngày 14/4/2021, Ủy ban nhân Quận 7 tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Đến dự Hội nghị có Trưởng Ban điều hành khu phố, Tổ Trưởng Tổ dân phố, đoàn viên, hội viên các đoàn thể và đại diện nhân dân 10 phường. Hội nghị đã thu hút 406 lượt người tham dự.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe ông Dương Quang Thọ - Báo cáo viên pháp luật Thành phố triển khai các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Thông qua Hội nghị, giúp đại biểu hiểu rõ hơn mục đích, ý nghĩa chính trị, tầm quan trọng và quá trình triển khai tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026, giúp người dân nhận thức và thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu những đại biểu tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ mới, nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử của cử tri.

 

Hình ảnh Hội nghị

 

Nguồn: Ban biên tập

Số lượng lượt xem: 46