Thông tin tuyên truyền

title Phổ biến pháp luật

Hội nghị “Phổ biến pháp luật cho các đối tượng đặc thù trên địa bàn quận năm 2021”
Thứ ba, 20/04/2021, 11:06 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện Kế hoạch số 1589/KH - UBND ngày 14/4/2021 của Ủy ban nhân dân Quận 7 về phổ biến pháp luật cho các đối tượng đặc thù trên địa bàn quận năm 2021, chiều ngày 15/4/2021, Ủy ban nhân Quận 7 phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường Tân Quy, Quận 7 tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật Tổ chức chính quyền địa phương cho đối tượng đặc thù là người dân tộc thiểu số trên địa bàn phường Tân Quy, Quận 7.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe bà Dương Thị Tuyết Nga - Phó trưởng Phòng Tư pháp quận triển khai các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Hội nghị thu hút 30 lượt người tham dự

Thông qua Hội nghị, giúp đại biểu hiểu rõ hơn mục đích, ý nghĩa chính trị, tầm quan trọng và quá trình triển khai tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026, giúp người dân nhận thức và thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu những đại biểu tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ mới, nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử của cử tri.

Hình ảnh Hội nghị

 

Nguồn: Ban biên tập

Số lượng lượt xem: 76