Thông tin tuyên truyền

title Phổ biến pháp luật

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến một số quy định về Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản có liên quan
Thứ sáu, 06/11/2020, 09:33 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sáng ngày 03/11/2020, Ủy ban nhân dân Quận 7 đã tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11” dưới hình thức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến một số quy định về Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản có liên quan, thu hút 136 lượt cán bộ, công chức trực thuộc các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp, đoàn thể và 10 phường trên địa bàn tham dự.

Tại hội nghị, đại biểu đã nghe bà Nguyễn Huỳnh Kiên Trúc - Phó Chánh Văn phòng Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh phổ biến một số nội dung quy định trong Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị Định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Qua Hội nghị, giúp các đại biểu tham dự củng cố kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, từ đó giúp các cơ quan nhà nước kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ lợi ích của nhà nước, đồng thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, góp phần làm trong sạch bộ máy nhà nước. Điều này có ý nghĩa trong việc đấu tranh phòng, chống tiêu cực hiện nay.

 

 

Nguồn: Ban biên tập

Số lượng lượt xem: 135