Thông tin tuyên truyền

title Phổ biến pháp luật

Kết quả thực hiện tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” tại phòng Tư pháp Quận 7
Thứ hai, 18/07/2022, 15:21 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện Kế hoạch số 1224/KH-UBND ngày 22 tháng 04 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày”

Ngày 05 tháng 05 năm 2022, Ủy ban nhân dân Quận 7 đã ban hành Kế hoạch số 1444/KH-UBND tổ chức Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày”, Thời gian thực hiện từ ngày 15/5/2022 đến hết ngày 15/6/2022.

Ngày 16/5/2022, Bà Lưu Thị Ngọc Tú – Trưởng phòng Tư pháp quận đã có bài phát biểu hưởng ứng Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” tại Quận 7. Trong tháng hành động này, Phòng Tư pháp đã đăng ký tham gia với 05 thủ tục hành chính/10 thủ tục hành chính thực hiện tháng hành động của Ủy ban nhân dân Quận 7.

Kết quả của phòng Tư pháp thực hiện Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày”:

- Đối với việc Cấp bản sao trích lục hộ tịch: Tiếp nhận, giải quyết 70 hồ sơ.

- Đối với việc Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận: Tiếp nhận, giải quyết 606 trường hợp - chứng thực 1.922 bản sao.

- Đối với việc Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (thủ tục này cũng được áp dụng trong trường hợp chứng thực điểm chỉ khi người yêu cầu chứng thực chữ ký không ký được và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, điểm chỉ được): Tiếp nhận, giải quyết trong ngày 01 trường hợp.

- Chứng thực chữ ký người dịch là cộng tác viên của Phòng Tư pháp: Tiếp nhận, giải quyết 275 trường hợp.

- Chứng thực chữ ký đối với người không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp: Không phát sinh hồ sơ đăng ký.

Kết quả trên nỗ lực của tập thể phòng Tư pháp nói chung và Ủy ban nhân dân Quận 7 nói riêng để giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân trong buổi, trong ngày, không có hồ sơ hành chính trễ hạn.

Nguồn: Ban biên tập

Số lượng lượt xem: 91