Thông tin tuyên truyền

title Phổ biến pháp luật

Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ các tiêu chuẩn văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022
Thứ tư, 10/08/2022, 10:49 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 28/7/2022, Ủy ban nhân dân Quận 7 phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố tổ chức tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ các tiêu chuẩn văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022 tại Trung tâm hành chính Quận 7.

Đến tham dự Hội nghị tập huấn có Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Phó Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố - Báo cáo viên hội nghị; Đồng chí Nguyễn Thị Bé Ngoan - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Quận 7; Đồng chí Dương Thị Cẩm Hồng - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, Phó ban thường trực Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Quận 7, cùng các đồng chí là Thành viên Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận và 10 phường.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Phó Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố tập huấn, hướng dẫn về: thực hiện Quyết định số 1280/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành các Tiêu chuẩn văn hóa giai đoạn 2020 – 2025; Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Thực hiện xây dựng tuyến đường văn minh - mỹ quan đô thị gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”, xây dựng thành phố Xanh - Thân thiện môi trường; Các nội dung Chương trình phối hợp số 29/CTrPH-MTTQ-SVHTT ngày 20/10/2021 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và Sở Văn hóa - Thể thao về ”Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2021 - 2025; Thực hiện Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển Văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở và đầu tư, xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở nhằm tạo thêm nhiều điểm vui chơi, giải trí, hoạt động thể dục thể thao ở cộng đồng dân cư;...

Qua buổi tập huấn, các đại biểu đã nắm rõ hơn về các nội dung trong xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư; về thực hiện quy ước ở cộng đồng dân cư; xây dựng tuyến đường văn minh - mỹ quan đô thị; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; các hoạt động của thiết chế văn hóa cơ sở,… Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn Quận 7 trong thời gian tới.

 

Hình ảnh tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ các tiêu chuẩn văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022 ngày 28/7/2022

 

Nguồn: Ban biên tập

Số lượng lượt xem: 237