Thông tin tuyên truyền

title Phổ biến pháp luật

Tổ chức “Triển khai Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ”
Thứ năm, 28/01/2021, 10:22 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sáng ngày 26/01/2021, Ủy ban nhân dân Quận 7 đã tổ chức triển khai Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Hội nghị thu hút 148 lượt cán bộ, công chức trực thuộc các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp, đoàn thể quận và 10 phường trên địa bàn tham dự.

Tại hội nghị, đại biểu đã nghe bà Nguyễn Huỳnh Kiên Trúc - Phó Chánh Văn phòng Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh phổ biến một số nội dung Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Qua Hội nghị, giúp các đại biểu nắm vững, hiểu biết đầy đủ để thực hiện đúng quy định của pháp luật; khắc phục những hạn chế, thiếu sót của việc kê khai tài sản, thu nhập trong thời gian qua. Nâng cao trách nhiệm của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập trong việc tự nghiên cứu các quy định và thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả, đảm bảo tính chính xác, trung thực, đầy đủ đối với nội dung kê khai.

 

Hình ảnh Hội nghị

 

Nguồn: Ban biên tập

Số lượng lượt xem: 103