Thông tin tuyên truyền

title Phổ biến pháp luật

Tuyên truyền kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn quận 7
Thứ sáu, 11/12/2020, 16:48 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Chiều ngày 04/12/2020, Ủy ban nhân dân Quận 7 đã tổ chức Hội nghị “Tuyên truyền kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn quận 7”. Hội nghị thu hút 121 lượt cán bộ, công chức trực thuộc các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp, đoàn thể và 10 phường trên địa bàn tham dự.

Tại Hội nghị, đại biểu đã nghe ông Văn Ngọc Cường - Cán bộ Phòng PC 07 - Công an Thành phố Hồ Chí Minh phổ biến một số nội dung quy định trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; Phòng, chống tệ nạn xã hội; Phòng cháy và chữa cháy; Phòng, chống bạo lực gia đình.

Qua Hội nghị, giúp các đại biểu tham dự củng cố kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy. Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng phòng cháy, chữa cháy, giáo dục, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong năm 2020 và những năm tiếp theo, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quận.

 

 

 

 

Nguồn: Ban biên tập

Số lượng lượt xem: 105