Thông tin tuyên truyền

title Phổ biến pháp luật

Tuyên truyền pháp luật về “Nghị định số 37/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/6/2022”
Thứ ba, 16/08/2022, 10:04 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 06/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 37/2022/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo, thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nghị định có hiệu lực ngày 22/7/2022.

Nghị định bổ sung một số hành vi xử phạt vi phạm hành chính như:

- Cố ý không nhận lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo Luật Nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng: Phạt tiền từ 12 triệu đồng đến 15 triệu đồng.

- Gian dối nhằm trốn tránh thực hiện lệnh gọi nhập ngũ sau khi đã có kết quả khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự đủ điều kiện nhập ngũ theo quy định: Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

- Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ: Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 75 triệu đồng (trừ trường hợp: Gian dối nhằm trốn tránh thực hiện lệnh gọi nhập ngũ sau khi đã có kết quả khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự đủ điều kiện nhập ngũ và không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ).

Nghị định tăng mức tiền phạt đối với một số hành vi như:

- Không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong lệnh gọi kiểm tra hoặc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng: trước đây quy định phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng (Nghị định 120/2013/NĐ-CP) nay từ 10 triệu đồng đến 12 triệu đồng.

- Không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng: trước đây quy định phạt tiền 1.500.000 đồng đến 2.500.000 đồng (Nghị định 120/2013/NĐ-CP) nay từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng.

Nguồn: Ban biên tập

Số lượng lượt xem: 1559