Thông tin tuyên truyền

Công văn số 996/TP ngày 16/06/2023 của Phòng Tư pháp (20/06/2023)
V/v đăng tải nội dung tuyên truyền pháp luật về đất đai
Hội nghị tổng kết Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam tại Quận 7 (14/06/2023)
Luật Sĩ quan Quận đội nhân dân Việt Nam được Quốc hội ban hành năm 1999, sửa đổi, bổ sung các năm 2008, 2014 (sau đây gọi tắt là Luật Sĩ quan).
Ngày tuổi trẻ với chuyển đổi số - tuyên truyền, hướng dẫn thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến. (15/03/2023)
Nhằm thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2023 với chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên trong việc ứng dụng công nghệ mới, đồng thời tạo điều kiện cho đoàn viên trao đổi, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, trau dồi chuyên môn, sáng tạo trong sử dụng các ứng dụng công nghệ vào đời sống nhất là gắn với hoạt động công tác Đoàn.
Tuyên truyền Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ bảo vệ dữ liệu cá nhân (25/05/2023)
Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ bảo vệ dữ liệu cá nhân trong đó quy định về quyền của chủ thể dữ liệu trong hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân, nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023.
Tuyên truyền Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (23/05/2023)
Ngày 14/5/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Quận 7 giới thiệu các Danh mục bí mật nhà nước của Thủ tướng Chính phủ ban hành (04/05/2023)
Thực hiện Kế hoạch số 1650/KH-UBND ngày 05/5/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai thi hành trách nhiệm của Ủy ban nhân dân thành phố quy định tại Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018, Sở Tư pháp đăng tải và giới thiệu 32 Danh mục bí mật nhà nước của Thủ tướng Chính phủ và 01 văn bản liên quan đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham khảo.
MỘT SỐ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (04/05/2023)
(Trích Điều 25, Điều 26 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/7/2022 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường)
Tờ gấp về “Một số quy định về phòng cháy, chữa cháy và xử phạt vi phạm hành chính về phòng cháy, chữa cháy tại hộ gia đình” (28/04/2023)
Tuyên truyền pháp luật về Thông tư số 18/2023/TT-BTC quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính (13/04/2023)
Ngày 21/3/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 18/2023/TT-BTC quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính, có hiệu lực thi hành từ ngày 05/5/2023.
Tuyên truyền phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em - hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2023 và Ngày pháp luật Tháng 4 tại Quận 7 (07/04/2023)
Trong các ngày 01 và 02/4/2023, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quận 7 gồm Phòng Tư pháp quận, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận, Quận Đoàn 7, phối hợp cùng Ủy ban nhân dân phường Tân Thuận Đông, Đoàn phường Tân Kiểng, Đoàn trường THPT Tân Phong tổ chức 02 phiên tòa giả định - Tuyên truyền phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em.
Phiên tòa giả định tại Quận 7 – Tuyên truyền phòng, chống ma túy - hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2023 (17/03/2023)
Ngày 12/03/2023, Ban Thường vụ Quận Đoàn 7 phối hợp với Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Cảnh sát nhân dân tổ chức Phiên tòa giả định và diễn kịch tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn ma túy - hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2023.
Triển khai, tập huấn văn bản pháp luật cho các cơ sở Y, Dược, Mỹ phẩm, Dịch vụ thẩm mỹ tư nhân trên địa bàn Quận 7 năm 2023 (15/03/2023)
Ngày 03/3/2023, Phòng Y tế Quận 7 - thành viên của Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật Quận 7, đã tổ chức 01 buổi triển khai, tập huấn các văn bản pháp luật cho các cơ sở Y, Dược, Mỹ phẩm, Dịch vụ thẩm mỹ tư nhân trên địa bàn Quận 7, nhằm cung cấp kiến thức pháp luật cho các cơ sở kinh doanh, để các cơ sở thực hiện đúng quy định pháp luật trước khi Ủy ban nhân dân quận thực hiện kiểm tra.
Phiên tòa giả định tại Quận 7 – Tuyên truyền phòng, chống ma túy - hưởng ứng hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2023 (14/03/2023)
Ngày 12/03/2023, Ban Thường vụ Quận Đoàn 7 phối hợp với Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Cảnh sát nhân dân tổ chức Phiên tòa giả định và diễn kịch tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn ma túy - hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2023.
Tuyên truyền, tổ chức hội thi tìm hiểu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và chuỗi hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 tại Quận 7 (14/03/2023)
Hoạt động tuyên truyền, tổ chức hội thi tìm hiểu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và chuỗi hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 tại Quận 7
Hoạt động lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Nhà ở (sửa đổi) tại Quận 7 (02/03/2023)
Chiều ngày 24/02/2023 tại Hội trường Trung tâm Chính trị Quận 7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 7 đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Nhà ở (sửa đổi) theo Kế hoạch số 265/KH-MTTQ-BTT ngày 13/02/2023 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 7.
Tuyên truyền pháp luật về Thông tư 09/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí NSNN bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL (02/03/2023)
Thông tư 09/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 08/02/2023 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2023.
Tuyên truyền pháp luật về Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 (20/02/2023)
Luật Khám bệnh, chữa bệnh gồm 12 chương và 121 điều được Quốc hội thông qua vào ngày 09/01/2023 tại kỳ họp bất thường lần thứ 2 khóa XV (Sau đây gọi tắt là Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023).
Tuyên truyền pháp luật về Nghị quyết 170/NQ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2022 ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (18/01/2023)
Nghị quyết 170/NQ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2022 ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
Tuyên truyền pháp luật về “Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022” (30/12/2022)
Luật Phòng, chống bạo lực gia đình được Quốc hội thông qua vào ngày 14/11/2022 gồm 06 chương 56 điều, có hiệu lực từ ngày 01/7/2023, thay thế Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007.
Tuyên truyền pháp luật về “Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công” (30/12/2022)
Chính phủ ban hành Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.
Xem theo ngày:
Xem