Thông tin tuyên truyền

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng” tại Quận 7 (18/07/2022)
Nhằm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị quận năm 2022, Trung tâm Chính trị Quận 7 kết hợp với trường Đại học Nội vụ Hà Nội phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho các đối tượng là Thủ trưởng của các phòng, ban, đơn vị thuộc quận; Cán bộ chủ chốt tại phường; Cán bộ, công chức phường thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật, có 128 học viên tham dự lớp bồi dưỡng trong 02 ngày 13/7/2022 và 15/7/2022.
Buổi hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 chủ đề “gia đình bình an - xã hội hạnh phúc” tại Quận 7 (18/07/2022)
Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm Công tác gia đình năm 2022, Ủy ban nhân dân Quận 7 đã xây dựng Kế hoạch số 1705/KH-UBND ngày 23/5/2022 tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình.
Buổi quán triệt quy định và tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước năm 2022 (18/07/2022)
Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Bồi thường nhà nước năm 2022, Ủy ban nhân dân Quận 7 đã xây dựng Kế hoạch số 1092/KH-UBND ngày 05/4/2022 tổ chức phổ biến, quán triệt quy định và tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước
Phiên tòa giả định tại Quận 7 – Tuyên truyền hưởng ứng ngày Quốc tế phòng, chống ma túy và ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6) (18/07/2022)
Nhằm thông tin cho đoàn viên, thanh niên và sinh viên trên địa bàn Quận 7 về các kiến thức liên quan đến phòng chống tệ nạn ma tuý đang là một trong những vấn đề nhức nhối của xã hội. Ngày 25/6/2022 tại sân trường THCS Huỳnh Tấn Phát (Quận 7) Ban Thường vụ Quận Đoàn phối hợp với các đơn vị tổ chức phiên toà giả định và kịch tuyên truyền về phòng chống ma tuý.
Kết quả thực hiện tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” tại phòng Tư pháp Quận 7 (18/07/2022)
Thực hiện Kế hoạch số 1224/KH-UBND ngày 22 tháng 04 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày”
Buổi bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở (18/07/2022)
Thực hiện kế hoạch số 573/KH-UBND ngày 21/02/2022 của Ủy ban nhân dân Quận 7 về việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn quận năm 2022
Giao ban chuyên đề bàn về các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý tại Quận 7 (18/07/2022)
Ngày 14/7/2022, ông Huỳnh Tấn Đạt – Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước đã đến dự cuộc họp giao ban công tác tư pháp 10 phường tại Quận 7 chuyên đề “bàn về các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý”.
Buổi tuyên truyền Luật Trẻ em năm 2016 tại trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM (16/06/2022)
Ủy ban nhân dân phường Tân Phú phối hợp với trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh ban hành Kế hoạch số 1025/KH-UBND ngày 12/5/2022 về việc tổ chức “Ngày pháp luật” năm 2022 về tuyên truyền Luật Trẻ em năm 2016 tại trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh.
Buổi bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại Quận 7 năm 2022 (16/06/2022)
Thực hiện kế hoạch số 711/KH-UBND ngày 04/3/2022 của Ủy ban nhân dân Quận 7 về việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn quận năm 2022.
Buổi bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở (16/06/2022)
Thực hiện kế hoạch số 573/KH-UBND ngày 21/02/2022 của Ủy ban nhân dân Quận 7 về việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn quận năm 2022.
Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 với các mục tiêu sau (16/06/2022)
Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 13/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2030 với các mục tiêu sau (16/06/2022)
Quyết định số 96/QĐ-TTg ngày 19/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình đến năm 2030 với các mục tiêu sau (16/06/2022)
Thực hiện chiến lược và 02 chương trình thuộc lĩnh vực gia đình tại Quận 7 (16/06/2022)
Thực hiện Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Chiến lược);
Điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hỗ trợ lãi suất vay vốn 2%/năm Theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP (25/05/2022)
Ngày 20/5/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, trong đó, hỗ trợ lãi suất 2%/năm.
Buổi tuyên truyền và công bố quyết định công nhận hòa giải viên tại phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh (18/05/2022)
Ngày 26/4/2022, Ủy ban nhân dân phường Tân Quy đã ban hành 14 quyết định thành lập tổ hòa giải cơ sở và hòa giải viên cơ sở ô khu vực, theo đó phường Tân Quy có tất cả 14 tổ hòa giải ở cơ sở với 50 hòa giải viên.
Tuyên truyền Luật Cư trú tại phường Tân Kiểng, Quận 7, TPHCM (06/05/2022)
Ủy ban nhân dân phường Tân Kiểng ban hành Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 03/3/2022 về việc tổ chức tuyên truyền Luật Trẻ em năm 2016 và Luật Cư trú năm 2020 trên địa bàn phường. Kế hoạch nêu rõ việc thực hiện tuyên truyền Luật Cư trú năm 2020; phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ phường trong việc tuyên truyền Luật trẻ em năm 2016; thực hiện phát thanh tuyên truyền Luật Cư trú năm 2020, Luật trẻ em năm 2016 và đăng tin tuyên truyền tại các bản tin khu phố, tổ dân phố.
Tập huấn, triển khai VBPL cho các cơ sở Y, Dược, Mỹ phẩm, Dịch vụ thẩm mỹ tư nhân trên địa bàn Quận 7 (06/05/2022)
Ngày 15/4/2022, Phòng Y tế Quận 7 - thành viên của Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật Quận 7 phối hợp phòng Tư pháp Quận 7 tổ chức 01 buổi tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật cho 240 người đại diện các cơ sở Y, Dược, Mỹ phẩm, Dịch vụ thẩm mỹ tư nhân trên địa bàn Quận 7, nhằm cung cấp kiến thức pháp luật cho các cơ sở kinh doanh.
Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Quận 7 (06/05/2022)
Ngày 19/4/2022, Phòng Thanh tra Quận 7 - thành viên của Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật Quận 7 tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị đến 120 người là công chức thuộc Ủy ban nhân dân quận và phường, viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp, trường học.
Quán triệt quy định và tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (06/05/2022)
Thực hiện kế hoạch số 762/KH-UBND ngày 07/3/2022 của Ủy ban nhân dân Quận 7 về việc tổ chức phổ biến, quán triệt quy định và tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2022
Xem theo ngày:
Xem