CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÀNH QUẬN

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 215/QĐ-UBND 18/01/2019 Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực trong phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 thuộc Phòng Kinh tế.
2 2586/QĐ-UBND 01/08/2018 Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực trong phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2008 thuộc Phòng Y tế
3 1761/QĐ-UBND 01/06/2018 Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực trong phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 thuộc Nội vụ
4 1433/QĐ-UBND 21/05/2018 Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực trong phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo
5 1107/QĐ-UBND 23/04/2018 Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực trong phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 thuộc phòng Văn hóa và Thông tin
6 3833 17/11/2017 Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực trong phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 thuộc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
7 3811 16/11/2017 Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực trong phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 thuộc Phòng Tư pháp
8 3369 10/10/2017 Quyết định Về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
9 2635 10/08/2017 Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực trong phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận, Thanh tra Quận và các cơ quan chuyên môn liên quan
10 2326 11/07/2017 Về việc công khai, phân công và phối hợp thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” thuộc lĩnh vực đất đai tại Quận 7.
Xem thêm
len-dau-trang
xuong-cuoi-trang