image-carousel
image-carousel
image-carousel
image-carousel
image-carousel
image-carousel
image-carousel
image-carousel
image-carousel
image-carousel

Hộp thư góp ý


Đây là hộp thư giữa UBND Quận 7 và cộng đồng, nhằm giúp việc trao đổi thông tin và phản ánh/góp ý của người dân thuận tiện, nhanh chóng, góp phần xây dựng Quận 7 ngày càng văn minh, hiện đại.

Tra cứu kết quả hồ sơ

Vui lòng nhập số biên nhận hồ sơ và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị đến thời điểm hiện tại.

Tra cứu hồ sơ
PHÁT ĐỘNG THÁNG AN TOÀN ĐẾN TRƯỜNG

Ngày 11/9, UBND Quận 7 đã có kế hoạch phát động tháng an toàn đến trường cho học...

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ SỬ DỤNG VÀ THẢI BỎ TÚI NILÔNG

UBND Quận 7 vừa triển khai kế hoạch tăng cường công tác quản lý sử dụng và thải...

112 HỌC VIÊN NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ - HÀNH...

Sáng 13/9, Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 7 phối hợp với Học viện Cán bộ TP đã...

len-dau-trang
xuong-cuoi-trang