Bệnh viện tim Tâm Đức
 

  Điện thoại: 028 4511 0036 Website: www.tamduchearthospital Thời gian hoạt động: 00 : 00 - 23 : 59 Địa chỉ: 4 Nguyễn Lương Bằng, Phương Tân Phú, Quận 7
image GoogleMap
image Restaurant image Gas_station image Store image Bank image School
len-dau-trang
xuong-cuoi-trang