Hồ bơi đáy cát (MAIA Pool)
 Điện thoại: 028 5412 1311 Website: Thời gian hoạt động: 07 : 00 - 20 : 19 Địa chỉ: Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
image GoogleMap
image Restaurant image Gas_station image Store image Bank image School
len-dau-trang
xuong-cuoi-trang