Công ty liên doanh hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC)
 


 Điện thoại: 028 5413 5999 Website: www.secc.com.vn Thời gian hoạt động: 07 : 20 - 22 : 20 Địa chỉ: 799 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, Quận 7
image GoogleMap
image Restaurant image Gas_station image Store image Bank image School
len-dau-trang
xuong-cuoi-trang