Khách sạn Ibis (Khách sạn Việt Hàn)
 Điện thoại: 028 5410 1111 Website: www.ibis.com Thời gian hoạt động: 00 : 00 - 23 : 59 Địa chỉ: 73 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, Quận 7
image GoogleMap
image Restaurant image Gas_station image Store image Bank image School
len-dau-trang
xuong-cuoi-trang