7 chương trình đột phá

 • Thành Phố Hồ Chí Minh: tập trung thực hiện 07 chương trình đột phá trong năm 2018 ( 26/04/2018)

  Năm 2018, TPHCM tập trung thực hiện 07 chương trình đột phá cùng với Nghị quyết 54 là sự đổi mới thể chế rất quan trọng.

 • Tận tình hướng dẫn người dân thực hiện quy trình, thủ tục đất đai ( 08/03/2017)

  Ngày 20-6, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM đã ban hành nội dung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của viên chức, người lao động Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM và chi nhánh 24 quận huyện toàn thành phố.

 • Xây dựng cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao ( 08/03/2017)

  (HCM CityWeb) - Thực hiện kết luận của Bí thư Thành ủy tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tạo nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ tuổi và Chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ của TP (2006-2015), UBND TP đã chỉ đạo Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở-ngành có liên quan xây dựng cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong nước và nước ngoài, trình UBND TP xem xét, quyết định trong tháng 8/2016.

 • Hướng dẫn ưu đãi đầu tư ( 08/03/2017)

  Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 83/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định tại Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

Thành Phố Hồ Chí Minh: tập trung thực hiện 07 chương trình đột phá trong năm 2018

Năm 2018, TPHCM tập trung thực hiện 07 chương trình đột phá cùng với Nghị quyết 54 là sự đổi mới thể chế rất quan trọng.

Tận tình hướng dẫn người dân thực hiện quy trình, thủ tục đất đai

Ngày 20-6, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM đã ban hành nội dung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của viên chức, người lao động Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM và chi nhánh 24 quận huyện toàn thành phố.

Xây dựng cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao

(HCM CityWeb) - Thực hiện kết luận của Bí thư Thành ủy tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tạo nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ tuổi và Chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ của TP (2006-2015), UBND TP đã chỉ đạo Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở-ngành có liên quan xây dựng cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong nước và nước ngoài, trình UBND TP xem xét, quyết định trong tháng 8/2016.

Hướng dẫn ưu đãi đầu tư

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 83/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định tại Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

Tin tức đã đưa
len-dau-trang
xuong-cuoi-trang