Thông tin khác
BÀI TUYÊN TRUYỀN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019
image image

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 15.8.2018 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương về việc ban hành Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019;

Kế hoạch số 366/KH-BCĐTĐT ngày 25.9.2018 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Thành phố; Kế hoạch số 5234/KH-BCĐTĐT ngày 18.10.2018 của Ủy Ban nhân dân Quận về Kế hoạch thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn Quận, cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở Quận sẽ gồm có 4 giai đoạn: Giai đoạn 1, vẽ sơ sơ đồ nền, phân chia Địa bàn điều tra (Tháng 10.2018); Giai đoạn 2, lập danh sách hộ dân cư (bảng kê hộ) (sau khi các điều tra viên đã được tập huấn lập bảng kê kể từ 15.11.2018); Giai đoạn 3, rà soát, cập nhật Bảng kê hộ (Tháng 3.2019); Giai đoạn 4, tiến hành công tác điều tra (bắt đầu vào lúc 00 giờ ngày 1.4.2019).

Hiện nay cả nước đang thực hiện giai đoạn 2 (trong tháng 11 và tháng 12): Về công tác lập danh sách hộ dân cư (lập bảng kê). Để việc lập danh sách hộ dân cư diễn ra thuận lợi, tránh điều tra trùng hoặc bỏ sót địa bàn điều tra, nhà ở, hộ dân cư và các nhân khẩu thực tế cư trú thường xuyên tại các hộ. Lập danh sách hộ là công việc rất quan trọng, giúp Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương nắm bắt được thông tin ban đầu về các hộ dân cư của các địa bàn; trong đó, số lượng hộ đăng ký thực hiện tự cung cấp thông tin Tổng điều tra qua phiếu điều tra trực tuyến sử dụng Internet (còn gọi là phiếu Webform) phục vụ xây dựng kế hoạch, thông báo và hướng dẫn hộ tự cung cấp thông tin trước thời điểm điều tra. Làm cơ sở xây dựng dàn mẫu chủ cho các cuộc điều tra chọn mẫu hộ dân cư giai đoạn 2019 - 2029. Bên cạnh đó, việc lập bảng kê hộ giúp Ban chỉ đạo Quận xây dựng mạng lưới thông tin, tổ chức, chỉ đạo thực hiện Tổng điều tra 2019 theo đúng quy định; giúp Ban chỉ đạo Phường nắm được các đặc điểm dân cư của địa phương mình quản lý, làm cơ sở cho việc lập kế hoạch huy động, tuyển chọn, tập huấn các điều tra viên thống kê và tổ trưởng điều tra; giúp điều tra viên nhận biết rõ ràng phạm vi địa bàn điều tra và số hộ phải phỏng vấn trong thời gian thu thập thông tin Tổng điều tra năm 2019.

Các hộ dân cư đóng trên địa bàn Quận hợp tác với điều tra viên cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi hộ dân cư, góp phần để cuộc Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn Quận 7 thắng lợi.

 

Tác giả:
Lượt xem: 158 Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin đăng nhập
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
len-dau-trang
xuong-cuoi-trang