Tuyển dụng công chức
Thông báo số 108/TB-HĐXTVC ngày 11/05/2018 của Hội đồng xét tuyển viên chức quận 7 (15/05/2018 )
Nội dung và lịch xét tuyển viên chức ngành y tế - Trung tâm Y tế Quận 7Quyết định số 3634/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND quận 7 (01/11/2017 )
Về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo quận 7

Trung tâm Văn hóa quận 7 : thông báo tuyển dụng nhân sự (26/09/2017 )
Các vị trí tuyển dụng: Quản lý, văn phòng, kế toán làm việc tại Đường sách Quận 7.

Thông báo số 4870/TB-HĐTDVC ngày 12/9/2017 của Hội đồng tuyển dụng viên chức UBND quận 7 (15/09/2017 )
Danh sách thí sinh đử điều kiện tham gia xét tuyển viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 7 năm học 2017-2018

Thông báo số 2768/TB-UBND-NV ngày 09/08/2017 của UBND quận 7 (14/08/2017 )
V/v điều chỉnh chi tiêu, nhu cầu tuyển dụng viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo quận năm học 2017 - 2018

Thông báo số 8061/TB-UBND ngày 29/11/2016 của UBND quận 7 (28/03/2017 )
Về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 7 Năm học 2016 – 2017 (Đợt 2)

Công văn số 258/NV ngày 23/9/2016 của phòng Nội vụ quận 7, Về việc tổ chức ôn tập và hướng dẫn làm bải thi trắc nghiệm trên máy tính trong kỳ thi tuyển công chức năm 2016 (28/03/2017 )
Công văn số 258/NV ngày 23/9/2016 của phòng Nội vụ quận 7, Về việc tổ chức ôn tập và hướng dẫn làm bải thi trắc nghiệm trên máy tính trong kỳ thi tuyển công chức năm 2016

Thông báo số 5983/TB-HĐTDVC ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Hội đồng tuyển dụng viên chức quận 7 (28/03/2017 )
Kết quả điểm kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức Ngành Giáo dục và đào tạo Quận 7 năm học 2016 - 2017