Tuyển dụng công chức
Thông báo số 4450/TB-HĐXTVC ngày 12/09/2018 của Hội đồng xét tuyển viên chức quận 7 (14/09/2018 )
Kết quả kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 7 Năm học 2018 - 2019

Thông báo số 4245/TB-UBND ngày 31/08/2018 của UBND quận 7 (04/09/2018 )
Về tuyển dụng viên chức của Trung tâm Y tế Quận 7 năm 2018

Thông báo số 4247/TB-UBND ngày 31/08/2018 của UBND quận 7 (04/09/2018 )
Về tuyển dụng viên chức của Bệnh viện Quận 7 năm 2018

TRUNG TÂM VĂN HOÁ QUẬN 7: TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC (20/08/2018 )
Ngày 15/8, UBND Quận 7 đã ban hành Thông báo về việc tuyển dụng viên chức của Trung tâm Văn hoá Quận 7. Theo đó, Trung tâm Văn hoá tuyển dụng 05 vị trí việc làm tổ chức – hành chính – quản trị, 01 vị trí kế toán, 03 vị trí tuyên truyền lưu động, 02 vị trí tổ chức sự kiện.

Thông báo số 3953/TB-UBND ngày 15/08/2018 của UBND quận 7 (15/08/2018 )
Về tuyển dụng viên chức của Trung tâm Văn hóa Quận 7 năm 2018

Thông báo số 3818/TB-UBND ngày 07/08/2018 của UBND quận 7 (15/08/2018 )
Về tuyển dụng viên chức của Trung tâm Thể dục thể thao Quận 7 năm 2018

Thông báo số 3253/TB-UBND ngày 03/07/2018 của UBND quận 7 (04/07/2018 )
Về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2018 - 2019

Quyết định số 2313/QĐ-UBND ngày 03/07/2018 của UBND quận 7 (04/07/2018 )
Quyết định Về việc công nhận kết quà xét tuyển viên chức Bệnh viện Quận 7

Quyết định số 2295/QĐ-UBND ngày 02/07/2018 của UBND quận 7 (04/07/2018 )
Quyết định Về việc công nhận kết quà xét tuyển viên chức Trung tâm Y tế

Thông báo số 2731/TB-HĐXTVC ngày 07/06/2018 của Hội đồng xét tuyển viên chức quận 7 (08/06/2018 )
THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức chuyên ngành Y tế tại Bệnh viện quận