Tuyển dụng công chức
Thông báo số 3253/TB-UBND ngày 03/07/2018 của UBND quận 7 (04/07/2018 )
Về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2018 - 2019

Quyết định số 2313/QĐ-UBND ngày 03/07/2018 của UBND quận 7 (04/07/2018 )
Quyết định Về việc công nhận kết quà xét tuyển viên chức Bệnh viện Quận 7

Quyết định số 2295/QĐ-UBND ngày 02/07/2018 của UBND quận 7 (04/07/2018 )
Quyết định Về việc công nhận kết quà xét tuyển viên chức Trung tâm Y tế

Thông báo số 2731/TB-HĐXTVC ngày 07/06/2018 của Hội đồng xét tuyển viên chức quận 7 (08/06/2018 )
THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức chuyên ngành Y tế tại Bệnh viện quận

Thông báo số 2863/TB-HĐXTVC ngày 07/06/2018 của Hội đồng xét tuyển viên chức quận 7 (08/06/2018 )
Về Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch xét tuyển chuyên ngành Y tế tại Trung tâm Y tế

Thông báo số 108/TB-HĐXTVC ngày 11/05/2018 của Hội đồng xét tuyển viên chức quận 7 (15/05/2018 )
Nội dung và lịch xét tuyển viên chức ngành y tế - Trung tâm Y tế Quận 7Quyết định số 3634/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND quận 7 (01/11/2017 )
Về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo quận 7

Trung tâm Văn hóa quận 7 : thông báo tuyển dụng nhân sự (26/09/2017 )
Các vị trí tuyển dụng: Quản lý, văn phòng, kế toán làm việc tại Đường sách Quận 7.