Thông tin khác

Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND quận 7 (21/01/2019 )
Về việc thu hồi quyết định công nhận Ban quản trị nhà chung cư Sunrise City South, phường Tân Hưng, Quận 7

Công văn số 1252/PCTT-KD ngày 30/5/2018 của Công ty điện lực Tân Thuận (14/01/2019 )
V/v Hỗ trợ tuyên truyền về giao dịch trực tuyến và trang EVNHCMC trên Zalo

Công văn số 141/UBND-LĐTB&XH ngày 10/01/2019 của UBND quận 7 (11/01/2019 )
V/v thực hiện nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3) lĩnh vực lao động.

BÀI TUYÊN TRUYỀN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019 (03/01/2019 )
Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 15.8.2018 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương về việc ban hành Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019;

Công văn số 16/QLTT7B ngày 05/11/2018 của Đội quản lý thị trường quận 7 (06/11/2018 )
Về việc đăng thông báo lựa cá nhân, tổ chức mua tài sản thanh lý trên trang thông tin điện tử

Công văn số 224/QLTT7B ngày 10/10/2018 của Đội quản lý thị trường quận 7 (11/10/2018 )
Về việc đăng thông báo lựa cá nhân, tổ chức mua tài sản thanh lý trên trang thông tin điện tử

Công văn số 77/QLTT7B ngày 28/8/2018 của Đội quản lý thị trường quận 7 (04/09/2018 )
Về việc đăng thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá trên trang thông tin điện tử


Thông báo số 927/TB-TCKH ngày 09/07/2018 của phòng Tài chính kế hoạch quận 7 (10/07/2018 )
Thông báo việc lựa chọn Tổ chức đấu giá gói thầu thanh lý tháo dỡ vật tư thu hồi các công trình hiện hữu trên khu đất số 02 Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7