Hoạt động của quận ủy
CÁN BỘ PHẢI NÊU GƯƠNG VỀ TRONG SẠCH, ĐỀ CAO CHỮ LIÊM
image image

Chiều 14/12, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Theo đó, tôn trọng nhân dân trước hết phải có thái độ đánh giá đúng vai trò, vị trí của nhân dân. Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Dân chúng đồng lòng, việc gì cũng làm được. Dân chúng không ủng hộ, việc gì làm cũng không nên”. Đề cập đến nội dung này, PGS.TS Bùi Đình Phong - Giảng viên cao cấp Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng cho rằng, muốn tôn trọng nhân dân thì phải thật sự hiểu dân và giải thích cho nhân dân hiểu. Cán bộ đảng viên tôn trọng nhân dân phải thực hiện cho đúng, cho tròn chữ “liêm”. Đối với việc phát huy dân chủ, một biểu hiện ý thức tôn trọng nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, trong chế độ dân chủ cộng hòa, dân là chủ và dân làm chủ. Mỗi cán bộ đảng viên nắm vững dân tình, dân tâm, dân ý để chăm lo đến dân. Để phát huy dân chủ cần: luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, luôn liên hệ chặt chẽ với nhân dân, bàn và giải thích cho nhân dân hiểu, thật thà, tự phê bình trước nhân dân và hoan nghênh nhân dân phê bình mình; Về nội dung chăm lo đời sống nhân dân, tư tưởng Hồ Chí Minh là vì con người, do con người, trước hết là vì dân và do dân; Đạo đức Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân thể hiện rất rõ ở quan điểm khi Người nói đạo đức cách mạnh là “Đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng phục vụ nhân dân”.

Tác giả: Trúc Nguyễn
Lượt xem: 18 Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin đăng nhập
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
len-dau-trang
xuong-cuoi-trang